Общи условия и правила

 1. С настоящите Общи условия се урежда провеждането на куестовете Go2Race, организирани от:
  Пъзелнариум ЕООД, ЕИК 204558008, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Екатерина Ненчева 10 и Кингс руум ООД, ЕИК 204832498, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Иван Рилски 15, наричани за краткост Организатори.
 2. Куеста е подходящ за всеки, който обича да се забавлява. Лица ненавършили 18 години играят задължително с възрастен придружител.
 3. В куеста могат да вземат участие минимум двама души и максимум петима души.
 4. При направа на резервация за куеста, участниците доброволно предоставят личните си данни: имена, телефонен номер и email адрес.
 5. Лицето което прави резервацията е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истинността им.
 6. След като попълните формата за резервация и заплатите (до 48 часа след резервацията), ще получите билет за участие, който трябва да носите със себе си в деня на куеста. Заплащането става на място в офисите на Puzzlenarium (гр.София, ул. Екатерина Ненчева 10) и King’s Room (гр.София, ул.Иван Рилски 15) или с наложен платеж (Speedy).
 7. Куеста стартира на точно определено място (което ще бъде обявено до 48 часа преди старта, на оставеният от Вас имейл), в точно определен ден и час, където ще получите плик с инвентар и инструкция за първата Ви задача. Бъдете точни!
 8. В случай, че участниците закъснеят повече от 15 минути, от обявеното начало на куеста, резервацията се отменя.
 9. При неявяване на участниците в резервираният от тях ден и час и без предупреждение, заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване. Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване на наш служител по имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на куеста.
 10. Участниците са длъжни да преминат през инструктаж за безопасност и запознаване с условията на куеста непосредствено преди старта. 
 11. В куеста не е препоръчително да вземат участие бременни жени, лица страдащи от клаустрофобия, хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др. Организаторите на куеста не носят никаква отговорност за евентуални инциденти с участници, които въпреки лошото си здравословно състояние, вземат участие в него.
 12. Участието в куеста е на собствена отговорност и Организаторите не носят никаква отговорност за инциденти, възникнали травми или наранявания по време на куеста, случили се в следствие на неправилно действие на участник, при неспазване на правилата.

Политика за поверителност и защита на личните данни

При направа на резервация, участниците доброволно предоставят следните данни – имена, телефонен номер, email адрес. Екипът на куеста Go2Race обработва и съхранява Вашата информация според приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни и има право да ги използва единствено информирайки Ви за предстоящи оферти.

Използвайки услугите, предлагани в настоящия сайт, Вие се съгласявате, че предоставянето на личните данни е напълно доброволно извършено от Вас и за целите на ползване на услугите, които ние предлагаме, чрез този сайт. Организаторите на куеста декларират, че Вашите лични данни са достъпни на екипът на Go2Race само посредством формуляра, който ще попълните на нашия сайт и посредством който ще активирате избраната от Вас услуга. С изричен имейл играчите могат да оттеглят съгласието си за обработването и съхраняването на техните данни, доколкото същите не са необходими за изпълнението на други, изисквани от закона договорни задължения.

Екипът на Go2Race има право да изпраща на участниците в Играта автоматични електронни съобщения, свързани с направена резервация, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Go2Race услуги, промоции и др. С приемането на Общите Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от Go2Race. В случай, че не желаят да получават такива търговски съобщения, участниците следва да изпратят изричен имейл на следния адрес: info@go2race.bg

Според постигане на целите, за които са събрани личните данни на нашите клиенти, Организаторите на Go2Race се задължават незабавно да ги архивират и пазят в рамките на предвидените законови срокове, освен ако няма искане от страна на Клиента за коригиране или изтриване на същите, съгласно разпоредбите на Регламента.

Организаторите на Go2Race няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица.

Всички промени на нашата политика за поверителност и защита на личните данни ще бъдат оповестявани в Интернет сайта www.go2race.bg. Екипът на Go2Race си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни, без това да противоречи на ЗЗДЛ.